Już niedługo dowiemy się, czy miasto Żylina będzie europejską stolicą kultury. Za tydzień zbierze się specjalna komisja weryfikacyjna, która swój ostateczny werdykt ogłosi 10 grudnia.

Partnerami Żyliny w projekcie Żylina Beskidy 2026 – Europejska Stolica Kultury zostały miasta Bielsko-Biała i Frydek Mistek. Decyzja bielskich władz o włączeniu się naszego miasta do projektu zapadła w sierpniu 2020 r.

Od tego momentu ruszyła współpraca – spotkania, wizyty, wspólny film promujący i wymiana doświadczeń pomiędzy 27 przedstawicielami instytucji, miejskich jednostek kultury oraz organizacji pozarządowych.
Te działania, uwieńczone podpisaniem memorandum (listu intencyjnego) pomiędzy Żyliną i Bielskiem-Białą oraz Żyliną i Frydkiem Mistkiem, doprowadziły do tego, że Żylina przeszła do drugiej rundy konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2026 (zakwalifikowano do niej 3 miasta spośród ośmiu).

Przygotowany projekt oceniało 11 ekspertów (m.in. z Finlandii, Danii, Rumunii, Hiszpanii, Bułgarii, Holandii, Polski, Portugalii, Francji oraz ze Słowacji i Polski) z dziedziny kultury i przemysłów kreatywnych. Głównych kryteriów oceniania było sześć – wkład w długoterminową strategię kulturalną, treści kulturalne i artystyczne, wymiar europejski, zasięg – udział lokalnej społeczności, zarządzanie i kierowanie oraz zdolność do realizacji projektu.

Program Żylina Beskidy 2026 – Europejska Stolica Kultury opiera się na trzech filarach:
1.    Przepływ natury (Flow of nature)
2.    Fabryki przyszłości (Future’s factory)
3.    Tożsamość bez granic (Borderless identity);
W każdym filarze jest 10 projektów głównych, a w ich obrębie mniejsze projekty, co daje łącznie ponad 130 projektów.

10 grudnia dowiemy się, czy ogrom prac związanych z tym projektem zwieńczony zostanie sukcesem.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.