Konkursy strażackie z przesłaniem

Jak zwykle z okazji nowego strażackiego kalendarza na rok 2022, Państwowa Straż Pożarna ogłosiła konkursy skierowane do uczniów klas 1-8. Strażacy oczekują na plakaty, infografiki i spoty przygotowane przez uczniów szkół podstawowych.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. W tym roku zaplanowano trzy konkursy.

Pierwszy to konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-4 związany z obchodzoną w roku 2022 rocznicą 30-lecia powstania PSP; jego tytuł brzmi: Państwowa Straż Pożarna za 30 lat.

Drugi to nowość – skierowany do uczniów klas 5-8 konkurs na projekt infografik dotyczących kampanii społecznych prowadzonych przez PSP.

Trzeci konkurs jest zespołowy, mogą w nim wziąć udział uczniowie klas 1-8. Ich zadaniem będzie realizacja spotu filmowego pt. Bezpieczny ja.

Regulamin, wzór karty zgłoszeniowej i oświadczenia są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych-i-regulaminy-rok–2022.
Organizatorem konkursów jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Prace należy przesłać do 8 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Komendy Głównej PSP.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:
Komenda Główna PSP
Wydział Prewencji Społecznej
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
z dopiskiem nazwy konkursu (plastyczny, infografiki, spot).

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.