Staraniem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA ukazała się publikacja O lalki, lalki…/Puppets, Puppets… Jej autorką jest Lucyna Kozień, przez wiele lat kierująca Teatrem Lalek Banialuka, obecnie II wiceprezydent POLUNIMA i redaktor naczelna pisma Teatr Lalek.

Wydawnictwo przygotowane z okazji 60-lecia POLUNIMA poświęcone jest dokumentacji działalności stowarzyszenia (1961-2021), a w szczególności staraniom polskiego środowiska lalkarskiego o budowanie środowiskowej wspólnoty, propagowaniu idei sztuki lalkarskiej oraz trwającym wiele lat dążeniom do  stworzenia i utrzymania własnego lalkarskiego pisma – Teatru Lalek.

Książka dokumentuje działalność POLUNIMA w zakresie m.in. szerokiego uczestniczenia stowarzyszenia w lalkarskim życiu teatralnym w Polsce i za granicą (w szczególności w strukturach UNIMA), pokazuje inicjatywy POLUNIMA na rzecz środowiska i rozwoju sztuki lalkarskiej w Polsce – m.in. w zakresie działalności wydawniczej, wystawienniczej, szkoleniowej, kontaktów międzynarodowych, współpracy z ruchem amatorskim, współpracy z ZASP.
Ukazuje też zmienne koleje i rozwój pisma Teatr Lalek na przestrzeni lat 1950-2021;  zawiera ponadto wykaz władz POLUNIMA w latach 1961-2021.

Książka publikowana jest w wersji językowej polsko-angielskiej.

Publikację wydano w ramach zadania Światowy Dzień Lalkarstwa 2021 – 60 lat POLUNIMA, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.