Jak pozbywać się leków?

W naszych domowych apteczkach często znajdujemy przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa. Dlaczego nie wolno wyrzucać leków do kosza? Leki uznawane są za odpady niebezpieczne, wymagające specjalnego traktowania.

Dlatego nie powinno się ich wyrzucać do kosza, czy też do kanalizacji. Leki zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwej ich utylizacji mogą działać niekorzystnie na środowisko naturalne oraz na zdrowie i życie ludzi. Nie należy ich wrzucać lub wylewać do ubikacji – oczyszczalnie ścieków nie są przystosowane do filtrowania tych substancji, niewłaściwe pozbywanie się może spowodować skażenie wód gruntowych.

Gdzie wyrzucić przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa? 

Niepotrzebne lub przeterminowane lekarstwa trzeba koniecznie przewieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kozach, przy ul. Szkolnej i tam umieścić je w specjalnie oznakowanych pojemnikach.

Do PSZOK przywozimy m.in.: tabletki, krople, maści, suplementy diety, pompy insulinowe i ampułkostrzykawki.

Trzeba pamiętać, żeby syropy wyrzucać w butelkach, aerozole w opakowaniach, kremy i maści w tubkach, a tabletki w blistrach.

Do PSZOK przywozimy również termometry rtęciowe, bezdotykowe i elektroniczne.

Opakowania po lekarstwach niezawierające już leków wrzucamy do worków, zgodnie z segregacją przyjętą w Gminie, np. opakowania papierowe po lekarstwach do niebieskiego worka na papier, blistry po tabletkach do żółtego worka na metale i tworzywa sztuczne, itp.

Zużyte opatrunki, plastry, watę opatrunkową wyrzucamy do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji (tzw. zmieszane). Pamiętajmy również, że zużyte strzykawki i ampułkostrzykawki, zużyte igły mogą być źródłem zakażenia się chorobami przenoszonymi przez krew (np. HIV lub wirusowe zapalenie wątroby), dlatego nie wolno ich wyrzucać do pojemnika po lekarstwach lub tym bardziej do odpadów komunalnych.

Pamiętajmy, że zużyte strzykawki i ampułkostrzykawki, zużyte igły należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w szczelnie zamkniętym opakowaniu i wrzucić do pojemnika wskazanego przez obsługę Punktu.

Gmina Kozy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.