Opowieści na doBBranoc

Seniorzy napiszą bajki, dzieci stworzą do nich ilustracje – w efekcie powstanie książka z oryginalnymi opowieściami. Wszystko pod wspólną nazwą Opowieści na doBBranoc… Nad całością czuwa Dom Kultury w Wapienicy.

Opowieści na doBBranoc… to międzypokoleniowy i długofalowy projekt społeczno-kulturalny integrujący dzieci, młodzież i seniorów. Dom Kultury w Wapienicy będzie go realizował w sezonie artystycznym 2021-2022 ze wszystkimi placówkami MDK, Wydziałami Kultury i Promocji oraz Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a także Książnicą Beskidzką. Przedsięwzięcie polega na wspólnym i długoterminowym działaniu seniorów i dzieci. W ramach konkursu seniorzy napiszą bajki, dzieci stworzą do nich ilustracje, a efektem tej współpracy będzie wydanie książki.

Na bajki, opowiadania czy wiersze seniorów skierowane do dzieci w wieku od 5 do 10 lat o dowolnej tematyce Dom Kultury w Wapienicy czeka do 31 grudnia br. Należy je przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Dom Kultury w Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej 398, 43-382 Bielsko-Biała lub mailowo wapienica@mdk.bielsko.pl.

Najlepszych dwanaście prac jury konkursu wybierze do 15 stycznia przyszłego roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.mdk.bielsko.pl.

Wyróżnione utwory zostaną opublikowane w książce Opowieści na doBBranoc, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Wcześniej każdy z domów kultury MDK otrzyma jedną z wybranych bajek i dzieci na zajęciach plastycznych wykonają do nich ilustracje, które trafią do książki. Już po jej wydaniu dziecięce i seniorskie grupy teatralne działające w placówkach MDK przygotują spektakle na podstawie wybranej bajki.

Projekt został objęty patronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.