Konsultacje w sprawie nazwy ronda

Konsultacje z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały w sprawie nadania rondu na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Wapienickiej w Bielsku-Białej nazwy Bronisława Kokotka będą trwały od 29 listopada do 12 grudnia br. Celem jest zebranie opinii i sugestii ws. projektu uchwały.

Szczegółowo konsultacje internetowe (e-konsultacje) dotyczą projektu uchwały w sprawie nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej i Wapienickiej, położonemu na działkach o numerach: 33/20, 33/22, 39/10, 66/22, 957/1 i 1011/2, w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrowice, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy – Bronisława Kokotka.

Konsultacje rozpoczną się 29 listopada i potrwają do 12 grudnia br. Ogłoszenie wraz z projektem uchwały zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6.
Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacjenazwyulic@um.bielsko-biala.pl.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.