Most nad rzeką Białą przy ul 11 listopada w dniach 25 listopada – 2 grudnia będzie rozświetlony na pomarańczowo w związku z kampanią 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. W przestrzeni miasta pojawią się też banery z hasłem: Razem przeciw przemocy wobec kobiet, wywieszone zostaną plakaty i rozdawane będą ulotki.

Co roku od 25 listopada do 10 grudnia w Polsce i na świece trwa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, którą organizuje Soroptimist International, współpracując z Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi partnerami. Jej celem jest pomoc w wyeliminowaniu wszelkich form przemocy poprzez edukację, wsparcie instytucjonalne i działania solidarnościowe.

Ten okres wyznaczają dwie znamienne daty: 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Międzynarodowa organizacja zrzeszająca kobiety na wszystkich kontynentach Soroptimist International działa od 1921 r. Jej członkinie czynnie włączają się w różne przedsięwzięcia i akcje zmierzające do realnej poprawy życia i statusu kobiet. W Bielsku-Białej Klub Soroptimist International Bielsko-Biała funkcjonuje już od 30 lat.

– Nasza kampania to wyraz sprzeciwu wobec wszelkich form przemocy, jaka dotyka kobiety w różnym wieku, z rożnych grup społecznych, o rożnym statusie materialnym, a zarazem podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka, a każda przemoc jest pogwałceniem ich prawa do godnego życia – mówią bielskie  Soroptimistki.

Kampanii Soroptymistek towarzyszy kolor pomarańczowy – symbol nadziei dla cierpiących kobiet, jaśniejszej przyszłości bez przemocy.

– Całkowita eliminacja przemocy będzie zapewne trudnym i wymagającym czasu procesem. Jednak poprzez takie kampanie, które uświadamiają społeczeństwu istnienie tego haniebnego zjawiska, piętnujemy wszelkie formy przemocy ze względu na płeć. Wierzymy, że takim działaniem zdołamy wyeliminować przemoc wobec kobiet z naszego życia społecznego. Świat bez przemocy to świat pokoju i bezpieczeństwa – podkreślają Soroptymistki.

– Zachęcamy do przyłączenia się do naszej soroptymistycznej kampanii. Niech głośno wybrzmiewania nasz wspólny głos: Stop przemocy wobec kobiet, zjawiska, którego nie powinno być w XXI wieku.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.