Szczepienie w Gminie Wilamowice

Mając na uwadze, że Ministerstwo Zdrowia udostępniło możliwość obserwowania procesu szczepień przeciw COVID-19 w poszczególnych gminach, Burmistrz Wilamowic przekazuje informację w tym zakresie.

Informacje te będziemy w cyklach tygodniowych aktualizować, aby każdy mieszkaniec naszej gminy miał aktualną wiedzę w tej kwestii.

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką to 9591 osób. Stanowi to 53,9%. Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych to 52,6%. Liczba mieszkańców wynosi 17 794. Tym samym w rankingu ogólnopolskim gmina zajmuje 482 miejsce.

Wiekowo najliczniejszą grupą wiekową, która przyjęła m.in. 1 dawkę jest grupa 40-59 lat. Liczba wynosi 3 328 osób. Stan na dzień 15.11.2021r.

Podkreślić bowiem należy, że szczepienia są najbardziej skutecznym instrumentem walki z pandemią, ale ważne, aby były masowe, aby jak najwięcej mieszkańców wzięło udział w tym procesie.

Jednocześnie pragnę zachęcić i zmobilizować mieszkańców naszej gminy, aby się zaszczepili. Oby pandemia COVID-19 jak najszybciej stała się tylko i wyłącznie smutnym wspomnieniem. Wyrażam nadzieję, że jak najszersza akcja szczepień to dobry krok w tę stronę.

Gmina Wilamowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.