Popularny album po raz trzeci

Na rynku księgarskim ponownie ukazał się popularny album historyczny pt. Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej (wyd. II. 2021) autorstwa Wiesława Dziubka i Wojciecha Kominiaka.

Wcześniejsze nakłady książki rozeszły się w księgarniach błyskawicznie. Album cieszy się ciągle sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bielska-Białej. Wydanie książki zostało również uznane za wydarzenie kulturalne 2019 roku, a autorzy otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar.

Książka Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej jest pierwszą wydawniczą próbą przedstawienia – w tak obszernej formie – okresu okupacji hitlerowskiej w naszym mieście, w oparciu o zebrany materiał fotograficzny i ilustracyjny. To 266 fotografii oraz widokówek, w większości dotąd niepublikowanych, wśród których znajdują się również unikatowe zdjęcia lotnicze Bielska, Białej i okolic z ok. 1941 r. W wydaniu II dodatkowo zostały dołączone dwa reprinty planów Bielska w oryginalnym rozmiarze.


– Zaprezentowane zdjęcia, poddane barwnej korekcji, sprawiły, że na nowo możemy odkrywać nasze miasto w czasie II wojny światowej, na które spoglądamy z innej perspektywy. Pokolorowanie zdjęć, w naszej opinii, wzmocniło zawarty w nich przekaz, a także jeszcze bardziej przybliżyło do odległych czasów. Zastosowanie techniki koloryzacji dało możliwość spojrzenia na świat w taki sposób, w jaki widzieli go autorzy fotografii, bynajmniej nie w odcieniach szarości. Niniejszy album na polskim rynku wydawniczym jest pierwszym tego typu, ukazującym w tak obszernej formie fotografie i pocztówki w wersji kolorowej – informują Wiesław Dziubek i Wojciech Kominiaka.

Autorzy albumu dotarli do wielu archiwalnych akt, których nikt nie otwierał od 1945 roku – dzięki temu na światło dzienne wyszło wiele zapomnianych faktów, jak np. nazwiska wojennych burmistrzów miasta. Zdjęcia zostały opatrzone obszernym komentarzem zredagowanym w taki sposób, aby czytelnik odniósł wrażenie, że bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach ilustrowanych przez fotografie. Dodatkowo w aneksach zamieszczono spis ulic, zestawiając nazwy funkcjonujące przed 1939 r. z tymi nadanymi w czasie okupacji, porównując je z obecnie obowiązującymi. Album rozpoczynają fotografie tunelu kolejowego w Bielsku pod ulicą 3 Maja, wysadzonego przez polskich saperów w noc poprzedzającą wejście Wehrmachtu do miasta. Następnie prezentowany jest fotoreportaż z wkroczenia do Bielska wojsk niemieckich, autorstwa Ferdynanda Pernersdorfera, bielskiego fotografa i wydawcy pocztówek. Został on wzbogacony amatorskimi zdjęciami, dając tym samym pełniejszy obraz tego wydarzenia, tak tragicznego w skutkach dla polskich mieszkańców. W dalszej części albumu zostały przedstawione amatorskie zdjęcia z lat 1939-1945, a po nich widokówki Bielska, Białej i okolic wraz z górskimi schroniskami. Na końcu zaprezentowano wspomniane już wyżej zdjęcia lotnicze z ok. 1941 r., na których zaznaczono ważniejsze budynki administracji niemieckiej, a także miejsca straceń Polaków.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.