Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 18 listopada ustaliła wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym w roku 2022 oraz kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi należy do zadań własnych powiatu – w naszym przypadku do miasta na prawach powiatu Bielska-Białej. Powinno być realizowane w sposób, który umożliwi sprawne i szybkie przywrócenie ruchu drogowego w obszarze pracy pojazdu wykonującego zadania związane z usuwaniem pojazdu z drogi, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o infrastrukturę drogową oraz stan środowiska naturalnego.

Dla przechowywania pojazdów usuniętych z drogi wymagane jest zapewnienie szczególnych warunków. Należy zorganizować miejsce postojowe zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Ponadto od podmiotu prowadzącego parking wymaga się również dbałości o pojazdy pozostawione na parkingu, całodobowego dozorowania przechowywanych pojazdów i podjęcia działań niezbędnych, które będą miały na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne i otoczenie, w tym pojazdów uszkodzonych wymagających dodatkowego zabezpieczenia.

Oto przyjęte stawki, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r., za usunięcie pojazdu z drogi w następującej wysokości (brutto):
1) rower lub motorower – 117,00 zł;
2) motocykl – 197,00 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 197,00 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 431,00 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 677,00 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 898,00 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1537,00 zł;
8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 117,00 zł.

Opłata za każdą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi w wysokości (brutto):
1) rower lub motorower – 10,00 zł;
2) motocykl – 10,00 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 10,00 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 31,00 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 44,00 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 74,00 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 200,00 zł;
8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 10,00 zł.

Stawki kwotowe kosztów (brutto) za odstąpienie od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów:
1) rower lub motorower – 62,00 zł;
2) motocykl – 99,00 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 99,00 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 216,00 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 339,00 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 449,00 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 769,00 zł;
8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 62,00 zł.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.