Mowa smartfonowa, czyli jaka? Językowy projekt Kubiszówki

W październiku Kubiszówka zakończyła realizację projektu „Granice języka – granicami świata”, który w tym roku był poświęcony relacjom między językiem a nowymi mediami.

W cyklu warsztatów  oraz w forum językowym finalizującym projekt wzięło udział ponad 350 młodych ludzi  – uczniów bielskich szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Ośrodka Wychowania i Terapii „Nadzieja”.

Tematy tegorocznych warsztatów: „Smartfonowa nowomowa”, „YouTubowe opowieści”, czy „Językowe memy” były bliskie młodym ludziom, którzy jako „cyfrowi tubylcy”,  świetnie czują się w przestrzeni Internetu. Jednak tej wirtualnej codzienności zazwyczaj nie towarzyszy refleksja nad specyfiką języka, którego używają i konsekwencjami, jakie niesie ze sobą rezygnacja z doskonalenia kompetencji językowych.

Fascynująca okazała się również przygoda z aplikacją webową  „Vademekum normalności”, w której wzięli udział uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Warsztaty poprowadziła  autorka aplikacji Justyna Lach, która zachęciła  uczestników do wzajemnego odkrywania swoich „językowych obrazów świata”.

Cykl warsztatów zakończyło młodzieżowe forum  językowe, które odbyło się 18 października br. Po wykładach ekspertów dotyczących m. in. nowej składni myślenia oraz literatury nowych mediów młodzież dyskutowała w grupach panelowych na temat: przyszłości tradycyjnych książek i pisma w ogóle, budowania wizerunku w nowych mediach, przeciwdziałania hejtowi i językowi nienawiści, a także o szansach i zagrożeniach związanych z komunikacją nowomedialną.

Nagrodą za wytężoną pracę było widowisko audiowizualne, podczas którego zespół MIKROKOSMOS wykonał autorskie kompozycje przeplatające się z poezją: Wisławy Szymborskiej, Bolesława Leśmiana, Edwarda Stachury i Edwarda Pasewicza. Muzyce towarzyszyły spektakularne wizualizacje interpretujące wykorzystane w widowisku teksty.

Kubiszówka

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.