Działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

W punkcie można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Przypominamy, iż w urzędzie gminy działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Punkt konsultacyjny czynny jest w poniedziałki i wtorki w godzinach: 8.00-13.00. Informacje o programie można uzyskać również pod numerem telefonu: 338661294. W celu sprawnej obsługi interesantów zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikiem urzędu celem ustalenia terminu wizyty. 

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Gmina Czernichów

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.