Stop praniu brudnych pieniędzy

Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w NGO.

Bezpłatne szkolenie on-line zaplanowano 24 listopada w godz. 9.00-14.00. Jest ono skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcieliby zapoznać się z najnowszymi obowiązkami NGO wynikającymi z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W programie: 

  • Pojęcie prania pieniędzy zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • Przykładowe metody prania pieniędzy;
  • Pojęcie finansowania terroryzmu – art. 165 a Kodeksu Karnego;
  • Co oznacza pojęcie Instytucja obowiązana, z uwzględnieniem podmiotów posiadających status instytucji obowiązanej z uwagi na dodatkowe warunki.
  • Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, ocena ryzyka, środki bezpieczeństwa finansowego, osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne, wewnętrzna procedura, szkolenia, procedura anonimowego zgłaszania, przekazywanie i gromadzenie informacji;
  • Kontrola instytucji obowiązanych;
  • Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy;
  • Wzorcowa dokumentacja w NGO.

Zajęcia poprowadzą eksperci praktycy z zakresu stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w NGO.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej prosi o zgłaszanie się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy 33 4970790, e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2021 r. do godz. 14.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informację o dostępie do platformy. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33 4970790, e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl 

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.