Sprzeciw dotyczący likwidacji Beskidzkiej Izby Rzemiosła podczas posiedzenia Sejmu

Mirosław Suchoń wyraził sprzeciw wobec planowanej likwidacji Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jako samodzielnego podmiotu.

Likwidację przewiduje projekt Ustawy O Rzemiośle z dnia 16.09 br., który został przygotowany przez Związek Rzemiosła Polskiego. Założenia projektu zakładają, że Izba ta zostanie podporządkowana jako filia Izbie Rzemieślniczej oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Katowicach.

Skutkiem będzie pozbawienie Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości niezależności w podejmowaniu decyzji.

– Izba działająca od wielu lat najlepiej zna potrzeby lokalnej przedsiębiorczości i najlepiej reprezentuje interesy lokalnej pzedsiębiorczości zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i na Podbeskidziu reprezentując przedsiębiorców w kontaktach z miejscowym samorządem – podkreślał Mirosław Suchoń.

Poseł dodatkowo zaznaczył, że Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i posiada znaczący majątek. Został on wypracowany przez Izbę oraz bielskich przedsiębiorców.

Majątek wskutek ustawy zostanie przekazany do centrali w Katowicach.

– Takie działanie jest absolutnie niedopuszczalne i szkodliwe, zarówno dla lokalnej Przedsiębiorczości jak i dla Przedsiębiorczości w ogóle – dodaje.

W trosce o zachowanie aktualnego statutu Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jako ważnego podmiotu dla południowego subregionu województwa śląskiego i tej części historycznej Małopolski poseł zwrócił się do Ministra o niedopuszczenie do likwidacji samodzielności Izby.

Została złożona również interpelacja do ministra właściwego do spraw gospodarki w tej sprawie. Na koniec wystąpienia poseł zaznaczył, że Izba dobrze służy zarówno przedsiębiorcom, jak i regionowi.

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.