Sukces Bielska-Białej w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego 2021. Nasze miasto zajęło pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. Na wynik składają się dane GUS dotyczące kondycji budżetowej samorządu, wydatkowania środków z Unii Europejskiej, osiągnięć absolwentów oraz wydatków na oświatę, w sumie 16 kategorii.

Ranking organizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. Jego wyniki poznaliśmy 16 listopada podczas uroczystości z udziałem kilkudziesięciu włodarzy gmin i miast, która odbyła się w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

W  rankingu oceniane są wszystkie gminy i miasta. O miejscu decyduje wynik wyliczony w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność i osiągnięcia gminy. Dokładna analiza przygotowana przez ekspertów GUS ma pomóc w zdiagnozowaniu kondycji wszystkich lokalnych samorządów z całego województwa. Ranking wskazuje w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne. Tworząc zestawienie, eksperci biorą pod uwagę m.in. kondycję budżetową samorządu, wydatkowanie środków z Unii Europejskiej, osiągnięcia absolwentów, przyrost naturalny, salda migracji, wydatki na ochronę klimatu, oświatę i kulturę czy też nakłady na szkolenia pracowników urzędów gmin oraz radnych.

– To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są twarde dane GUS z 16 kategorii. Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin, promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu – mówił wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Marcin Smala.

Ranking Gmin to inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejne lata w kolejnych województwach.

Ranking Gmin Śląska jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim. W bieżącym roku fundacja przeprowadza konkursy według podobnych wskaźników w całym kraju.

Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jest wspieranie samorządów w poprawie jakości życia mieszkańców, pomoc w wytyczaniu najlepszych ścieżek rozwoju dla poszczególnych jednostek oraz poprawa jakości świadczonych przez administrację samorządową usług. Fundacja prowadzi działania za pośrednictwem forów pracowników samorządowych, szkoleń otwartych i zamkniętych, badań i analiz, projektów oraz doradztwa eksperckiego.

Lista laureatów:

pierwsza kategoria – gminy do 20 tysięcy mieszkańców

Goczałkowice-Zdrój – I miejsce

Buczkowice – II miejsce

Wilkowice – III miejsce

druga kategoria – gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców

Tarnowskie Góry – I miejsce

Cieszyn – II miejsce

Mikołów – III miejsce

trzecia kategoria – miasta na prawach powiatu

Bielsko-Biała – I miejsce

Katowice – II miejsce

Rybnik – III miejsce

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.