W Szpitalu Wojewódzkim można zaszczepić się na grypę

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada jeszcze wolne dawki bezpłatnej szczepionki przeciwko grypie. Zgłaszać mogą się m.in. osoby, które ukończyły 75 lat.

Z bezpłatnej dawki mogą również skorzystać pracownicy laboratoriów, nauczyciele akademiccy, a także pozostałe osoby zatrudnione w szkołach wyższych i studenci oraz doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów. Prawo do bezpłatnej szczepionki mają także pracownicy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Bezpłatną dawkę mogą także otrzymać pracownicy przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zakładów opiekuńczo-wychowawczych oraz punktów oświaty innego państwa, znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej.

Szczepieniami objęte są również służby mundurowe: żołnierze Sił Zbrojnych RP, policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, straży gminnej i miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, a także ratowników GOPR i WOPR.

W celu ustalenia terminu należy dzwonić pod numery telefonu: 33 8102144, 33 8102002.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.