Odbetonowanie drzew rosnących na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Jeszcze w tym roku rozpocznie się tzw. odbetonowanie, czyli uwalnianie spod okalającej pień kostki brukowej, korzeni drzew rosnących na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Działania polegające na zwiększaniu powierzchni biologicznie czynnej wokół pni, poprzez ich uwalnianie z kostki brukowej, gmina planuje przeprowadzić na ulicy Chrobrego, gdzie w chodniku rosną jarzęby szwedzkie oraz na ulicy Barlickiego – odcinek pomiędzy ulicami Żeromskiego i Prusa. Jeśli wystarczy przewidzianych na ten cel środków, to również w bieżącym roku planuje się odkryć spod bruku system korzeniowy okazałego platana, rosnącego przy Rondzie „Solidarności”, w ścisłym centrum miasta.

O tym, na jaki zakres prac ostatecznie wystarczy w tym roku pieniędzy przekonamy się już niebawem, bo gmina właśnie przystępuje do ogłoszenia przetargu mającego wyłonić ich wykonawcę.

– Drzewa są kluczowym elementem zielonej infrastruktury w miastach, a rozważnie sadzone i odpowiednio pielęgnowane, dostarczają mieszkańcom miast szeregu nieocenionych korzyści – podkreśla Burmistrz Marian Błachut, z którego inicjatywy rusza akcja.

Podejmując działania związane ze zwiększaniem powierzchni biologicznie czynnej wokół pni drzew – m.in. ułatwiające dostęp ich systemów korzeniowych do wody opadowej – rozpoczynamy proces polepszenia warunków bytowych dla drzew rosnących na terenie naszej gminy. Działania te zamierzamy kontynuować w kolejnych latach.

UM Czechowice-Dziedzice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.