Rozpoczyna się rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że 8 listopada zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na al. Armii Krajowej.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na wprowadzeniu sterowanego ręcznie ruchu wahadłowego. Zmiana nie wpłynie na ruch pieszych.

Z kolei Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od 8 listopada do odwołania nastąpi zmiany organizacji przystanku końcowego Szyndzielnia dla autobusów linii:

  • kursy autobusów nr 7 zostają skrócone do przystanku Karbowa Hala Widowiskowo-Sportowa (przystanek obok hali);
  • kursy autobusów nr 8 zostają przetrasowane ul. Karbową do przystanku Karbowa Hala Widowiskowo-Sportowa (przystanek obok hali).
  • Na ul. Karbowej uruchomiony zostaje dodatkowy przystanek Karbowa Parking usytuowany w sąsiedztwie ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila obsługiwany przez linię nr 8.
  • Pominięte zostają przystanki Karbowa Hala Widowiskowo-Sportowa (zlokalizowane na ul. Karbowej), Armii Krajowej Parking oraz Szyndzielnia.

Inwestycja będzie miała mniejszy zakres niż pierwotnie zapowiadano – nie będzie poszerzenia alei, budowy dodatkowej pętli autobusowej oraz kamiennych zatok dla pieszych i rowerzystów. Wszystko ze względu na to, że realizacja tych planów wymagałaby wycinki wielu drzew. W zamian szerokość jezdni zostanie ujednolicona do 5,5 m, a wzdłuż, po jednej stronie, powstanie dwumetrowy chodnik – informuje Miejski Zarząd Dróg.

Projekt inwestycji uzyskał dofinansowanie w kwocie 8 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rozbudowa wspomnianego odcinka alei Armii Krajowej wpasowuje się w koncepcję programu zakładającego inwestowanie w projekty bliskie ludziom, wpływającego na poprawę kondycji fizycznej i aktywność dużej części mieszkańców Bielska-Białej oraz całego regionu. Planowany do rozbudowy odcinek przebiega w rejonie kompleksu leśnego Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i ma charakter rekreacyjno-turystyczny, z ograniczeniami dla ruchu samochodów osobowych. Droga stanowi część pieszego szlaku górskiego oraz trasy rowerowej nr 004 (Armii Krajowej – Szyndzielnia).

Planowana na lata 2021-2022 inwestycja obejmuje odcinek alei Armii Krajowej o długości ok. 1,14 km. Rozbudowa dotyczy w szczególności: rozbudowy istniejącej drogi publicznej – alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolei gondolowej Szyndzielnia, rozbudowę skrzyżowania z ul. Skrajną, przebudowę przepustów, budowę konstrukcji oporowych, wycinkę oraz nasadzenia zieleni, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci teletechnicznej wraz z budową kanału technologicznego, przebudowę sieci gazowej i wodociągowej oraz wykonanie elementów małej architektury.

Ruch samochodowy na tym odcinku, tak jak dotychczas, będzie dozwolony wyłącznie dla – miejskiej komunikacji autobusowej, mieszkańców i gości znajdujących się po drodze budynków oraz upoważnionych do wjazdu służb.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.