Przebudowa ulicy Zacisznej w Ligocie

Trwa przebudowa ostatniego odcinka ulicy Zacisznej w Ligocie. Zmodernizowana, a w praktyce wybudowana od podstaw i w wyższym niż dotychczas standardzie droga, ma być gotowa najdalej w połowie grudnia bieżącego roku.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zaciszna w Ligocie – etap II” polega na modernizacji mierzącego 348 metrów odcinka tej ulicy, który nie został przebudowany w pierwszym etapie. Szerokość remontowanej drogi to:

  • 4 m  – od skrzyżowania ul. Zacisznej z ul. Graniczną, do skrzyżowania ul. Zacisznej z ul. Zaciszną boczną,
  • 3,5 m od skrzyżowania ul. Zacisznej z ul. Zaciszną boczną, do miejsca ukończenia etapu pierwszego.

Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy ze stabilizacją cementową, wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi (dwie warstwy), obustronną zabudowę oporników drogowych ograniczających krawędzie jezdni i chroniącą ją przed obłamywaniem się oraz wykonanie obustronnych poboczy z tzw. frezu.

Taki zakres prac oznacza znaczne podniesienie parametrów tej drogi w stosunku do stanu sprzed modernizacji, kiedy cała jej nawierzchnia pokryta była masą bitumiczną pochodzącą z frezowania nawierzchni asfaltowych.

UM Czechowice-Dziedzice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.