Otwarcie nowej “Zielonej pracowni” biologiczno-chemicznej

Laureatem konkursu„ Zielona Pracownia 2021” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest kolejny, drugi w tym roku projekt tym razem ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie pn.„ Życie nicią malowane…”. 

Wartość projektu wyniosła 50 000,00 zł.. Na ten projekt gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 40 000,00zł., wkład własny pozyskany w I etapie konkursu wyniósł 10 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Koordynatorką projektu pracowni biologiczno-chemicznej z ramienia szkoły była pedagog Alicja Kaczmarzyk. 

Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnej muzyki ludowej zagranej na skrzypcach  i zaśpiewanej przez dziecięcą kapelę z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie pod kierownictwem Pani Pauliny Kupczyk i akompaniamencie Bartłomieja Rybki i Zenona Knopka. Wydarzenie poprowadził Dyrektor Szkoły Andrzej Ryłko, który  na wstępie serdecznie przywitał gości zapraszając do uroczystości. Odczytał list z gratulacjami przysłany przez Jadwigę Wiśniewską Europoseł do Parlamentu Europejskiego.

Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowane programy artystyczne nawiązujące do tradycji regionu, nauki i szacunku do przyrody. Padły słowa o wyjątkowości miejsca jakim jest nowa Zielona Pracownia, która pozwoli rozwijać umiejętności uczniów, zainteresowania i pasje. Wspomniano o tradycji heklowania, która “potrafi “ wymalować świat nitką, przyrodą inspirowany. Jagna Suszka zatańczyła pięknie balet a tańcem i śpiewem pod przewodnictwem Elżbiety Legierskiej – Niewiadomskiej  zaprezentował się “ Mały Koniaków”. Lucyna Ligocka-Kohut Prezes Fundacji Koronki Koniakowskie opowiedziała o historii góralskich kobiet heklujących koniakowskie koronki i o koronczarstwie. 

Andrzej Ryłko podziękował zebranym gościom za tą wyjątkową pracownię, która będzie służyła pogłębianiu wiedzy uczniów tej szkoły.

Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna nawiązała do bardzo ważnych patriotycznych wartości, które niewątpliwie łączą się z pielęgnowaniem i poszanowaniem tradycji regionu. 

Głos zabrali również Jan Chrząszcz Wicewojewoda Śląski i Adam Lewandowski z-ca prezesa WFOŚiGW gratulując Łucji Michałek wójt gminy Istebna determinacji w skutecznie podejmowanych działaniach, która skutkuje otwarciem czwartej już pracowni w gminie Istebna. Zostało wypowiedzianych wiele ważnych słów. 

Po zakończonym programie artystycznym przystąpiono do uroczystego przecięcia wstęgi nowej pracowni laboratoryjnej.

Alicja Kaczmarzyk w swojej wypowiedzi pięknie nawiązała do sensu nazwy pracowni “ Życie nicią malowane…”. Pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą jest ważnym przekazem dla uczniów tej szkoły i nauczycieli, z której to pracowni będą mogli skorzystać również starsze pokolenia rodzice i dziadkowie. Damian Polok nauczyciel biologii z radością powiedział: “ marzenie się spełniło”. 

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.