Nowe dowody osobiste

7 listopada 2021 r. zostaną wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie dowodów osobistych zawierających dodatkową cechę biometryczną tj. odciski palców.

Wymóg umieszczenia w dowodzie osobistym odcisków palców nie będzie dotyczył osób, które nie ukończyły 12. roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Nowe dowody osobiste będą także posiadać dotychczasowe funkcje, będą potwierdzać tożsamość osoby oraz uprawniać do przekraczania granic niektórych państw, a także zawierać warstwę elektroniczną i umieszczone w niej certyfikaty, za pomocą których można m.in. korzystać z e-usług świadczonych przez podmioty administracji publicznej; podpisywać pisma kierowane do urzędów czy też korzystać z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Dotychczasowe dowody osobiste, wydane przed 7 listopada 2021 r., zachowują swoją ważność, nie zachodzi zatem konieczność ich wymiany z powodu wdrożenia nowych dowodów osobistych.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.