Spotkanie z historią w tle

W środę 27 października w bibliotece w Ciścu odbyło się spotkanie z panem Tomaszem Greniuchem. To historyk, który zajmuje się głównie tematem Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

W swoich pracach, publikacjach porusza się wokół tematu Żołnierzy Wyklętych. Stara się przywrócić partyzantom ich dobre imię, ustalić fakty dotyczące ich losów, miejsc ich pochówków – w tym celu dociera do rodzin żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, świadków, którzy mogą pomóc w ustaleniu prawdy.

Podczas spotkania Pan Greniuch opowiedział o swojej pracy, o książce „Śmiertelni. Historia oparta na faktach”. Prelekcja dotyczyła także partyzantów z Ciśca, według ustaleń Pana Tomasza było ich dwudziestu czterech, część z nich zginęła w operacji „Lawina”, losy czterech nie są jeszcze wyjaśnione.

Mogliśmy nie tylko wiele dowiedzieć się o Zgrupowaniu Oddziałów Leśnych VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych, ale także uświadomić sobie jak ta historia jest nam bliska, jak wielu rodzin z terenu naszej gminy dotyczy. Mamy nadzieję, że badania Pana Greniucha pozwolą na ustalenie następnych faktów, sprawią, że kolejne rodziny będą mogły poznać losy swoich bliskich.

Gmina Węgierska Górka

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.