Ulicą Wrzosową w dwóch kierunkach

Od 2 listopada (wtorek) ulica Wrzosowa – na odcinku od Cisowej do Słonecznej – zyska status drogi dwukierunkowej. Decyzja o nowej organizacji ruchu podjęta została po wnioskach, które wpłynęły od mieszkańców.

Na ulicy Wrzosowej wprowadzono równocześnie ograniczenie do 30 km/h oraz zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej powyżej 2,5 tony.

Decyzja o nowej organizacji ruchu podjęta została z naszej inicjatywy (m.in. wskutek działań radnych Jadwigi Zabilskiej i Jana Bożka) przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej i Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej po wnioskach, które wpłynęły od mieszkańców tejże okolicy. Poprzednio, wprowadzając ruch jednokierunkowy, działaliśmy także na wniosek mieszkańców, jednak po jego wdrożeniu okazało się, że mieszkańcy chyba się pomylili… i temuż wracamy – na ich prośbę – do poprzedniego rozwiązania… Decyzja w tej sprawie jest ostateczna i władze samorządowe Gminy Jaworze nie będą więcej wracać do tej sprawy – komentuje nowe rozwiązanie wójt Radosław Ostałkiewicz.

Gmina Jaworze

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.