Przedstawiciele miasta partnerskiego Bielska-Białej – czeskiego Frydka-Mistka i okolic – gościli 25 października w stolicy Podbeskidzia. Wszystko w ramach realizowanego przez Wydział Kultury i Promocji bielskiego Urzędu Miejskiego projektu Bajkowe Bielsko-Biała – rzeźba Don Pedra, Szpiega z Krainy Deszczowców.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wydziałów promocji obu samorządów. Ze strony czeskiej obecni byli także pracownicy centrów informacji turystycznych z okolic Frydka-Mistka.

Goście zwiedzili miasto i przeszli szlakiem Bajkowe Bielsko-Biała; był też wjazd kolejką linową na Szyndzielnię i wejście na wieżę widokową. Przedtem spotkali się w Ratuszu z zastępcą prezydenta Bielska-Białej Adamem Ruśniakiem. Przedstawiciele partnerskich miast rozmawiali o projekcie, współpracy, produktach promocyjnych i bajkowych postaciach ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

– Wsparcie, które otrzymaliśmy z Euroregionu Beskidy na ustawienie rzeźby Don Pedra, bardzo nas cieszy. To jest symbol, który układa się w jakąś opowieść o regionie, o naszym mieście, ale też o miastach nam najbliższych, partnerskich – słowackiej Żylinie, czeskich Frydku Mistku czy Trzyńcu. Bardzo dużo rozmawiamy teraz o tym, że powinniśmy w Beskidach wspierać się wzajemnie, jeśli chodzi o współpracę, o przygotowywanie produktu promocyjnego dla turystów zewnętrznych, który odwiedzają wszystkie trzy kraje i cały region. A projekt jest bardzo ciekawy. Bielsko-Biała było przez wiele lat stolicą polskiej animacji – Bolek i Lolek, Pampalini, Reksio rozsławiali nasze miasto. Do dzisiaj mamy wielu fanów, nie tylko w Europie Wschodniej, ale też daleko w Azji. Wierzymy więc, że to może być świetny produkt promocyjny. Nie ukrywamy też, że chcemy rozbudowywać szlak Bajkowe Bielsko-Biała – mówił Adam Ruśniak.

Ostatnio w Bielsku-Białej, w ramach wytyczania nowych przystanków właśnie na szlaku Bajkowe Bielsko-Biała, do ustawionych już w różnych częściach miasta rzeźb – Reksia, Bolka i Lolka, Pampaliniego łowcy zwierząt oraz Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka – dołączył tajemniczy szpieg. Ta ostatnia rzeźba w dużej mierze powstała dzięki funduszom zewnętrznym. Projekt nosi nazwę Bajkowe Bielsko-Biała – rzeźba Don Pedra, Szpiega z Krainy Deszczowców i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Inicjatywa uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 28.973,05 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1.704,29 euro z budżetu państwa. Z własnego budżetu miasto planuje wydać na całe przedsięwzięcie środki do kwoty 3.408,61 euro. Poza wykonaniem rzeźby, dofinansowanie zostało przeznaczone na działania promocyjne.

Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z partnerem czeskim – Urzędem Miejskim we Frydku-Mistku. Wybór partnera podyktowany był bliskością geograficzną, a także więzami przyjaźni łączącymi oba miasta, które od 1999 roku współpracują w ramach partnerstwa miast. Bohaterowie serialu i powieści Porwanie Baltazara Gąbki są znani u naszych południowych sąsiadów zarówno z kreskówki, jak i powieści wydanej w Czechosłowacji w 1980 r.

Poza przyjazdem czeskiej delegacji do Bielska-Białej, w ramach projektu powstało i zostało wydrukowane opracowanie promocyjne na temat szlaku Bajkowe Bielsko-Biała w wersji dwujęzycznej (polsko-czeskiej), a w pismach podróżniczych w Polsce i w Czechach pojawiały się reklamy szlaku.

Czesi podkreślali, że zawsze warto współpracować i trochę podglądać się wzajemnie na turystycznej niwie.

– Dziękujemy za zaproszenie do Bielska-Białej, zarówno przedstawicieli naszego urzędu miasta, jak i przedstawicieli poszczególnych centrum turystycznych, bo część delegacji jest odpowiedzialna za ruch turystyczny. Dziękujemy za organizację spotkania informacyjnego. A muszę też przyznać, że jesteśmy trochę jak Don Pedro – przyjechaliśmy coś podejrzeć, bo niektórzy z nas też realizują czesko-polskie projekty. Wierzymy, że będziemy mogli się znów spotkać, bo w planach jest zorganizowanie spotkania informacyjnego po stronie czeskiej. Bardzo się cieszymy na dalszą, dobrą współpracę – mówiła Renata Kotalova z Centrum Informacji Turystycznej we Frydlandzie nad Ostrawicą.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.