Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Celem projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Laptopy, komputery stacjonarne, dostęp do internetu i niezbędne akcesoria – zakup takiego sprzętu dla uczniów szkół podstawowych i średnich będzie możliwy za pieniądze z nowego programu wsparcia.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w Urzędzie Gminy w Wilkowicach oświadczenia potwierdzającego, iż uczeń szkoły podstawowej lub średniej jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali w zlikwidowanych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej). Uprzejmie prosimy o złożenie wypełnionych dokumentów do 29 października br.

Więcej informacji pod numerem tel.: 33 / 499 00 77 wew. 9

Gmina Wilkowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.