Zmiany w Młodzieżowej Radzie Miasta

Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 21 października radni zajęli się zmianami w statucie Młodzieżowej Rady Miasta. Kadencja MRM będzie teraz trwała dwa lata.

23 czerwca br. weszły w życie przepisy istotnie zmieniające dotychczasowy stan prawny w odniesieniu do młodzieżowych rad miast i gmin. Ustawodawca zobowiązał organy uchwałodawcze miast i gmin do dostosowania statutów młodzieżowych rad już funkcjonujących do nowych przepisów w terminie 6 miesięcy. Dlatego przygotowano zmiany w zapisach Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej, aby dostosować go do obowiązującego prawa.

Rada Miejska postanowiła nie zwlekać z uchwaleniem zmian, aby jak najszybciej po przyjęciu uchwały i statutu w szkołach w mieście odbyły się wybory przedstawicieli do MRM i aby młodzieżowa rada mogła jeszcze w tym roku działać w nowych warunkach prawnych i w nowym składzie.

Projekt został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Uwagi do niego były omawiane na komisjach, co doprowadziło do wypracowania jednolitego dokumentu. W efekcie m.in. wydłużono kadencję MRM z jednego roku, jak to było do tej pory, do dwóch lat. Liczba delegatów będzie odtąd proporcjonalna do wielkości szkoły. Do tej pory każda szkoła miała dwóch delegatów, a więc szkoła, która miała kilkunastu uczniów, i ta, która miała ich 1000, miały taką samą reprezentację. Od teraz szkoły do 100 uczniów będą miały 1 delegata, większe – liczące od 101 do 600 uczniów – dwóch, a największe reprezentować będzie trzech uczniów.
Wprowadzono również możliwość prowadzenia obrad online, której do tej pory nie było, a wypadki z ostatniego roku wyraźnie pokazują, że taka możliwość jest konieczna, aby w razie kolejnego zamknięcia prace rady nie zostały sparaliżowane. Z tego samego powodu dopuszczono w sytuacjach nadzwyczajnych zmianę głosowania z tajnego na jawne.

W imieniu młodzieży Tymoteusz Dadok przedstawił harmonogram prac na projektem oraz ostatnią poprawkę, wedle której wybrany delegat, który dokona zmiany szkoły, mógłby nadal być członkiem rady. Radni uznali, że takie rozwiązanie jest problematyczne – szkoła, do której przeszedłby delegat, byłaby nadreprezentowana, a delegat otrzymał mandat jako dowód zaufania innej społeczności szkolnej, której przestał być członkiem. Z tego powodu, po dyskusji, radni postanowili nie uwzględnić tej poprawki.

Ostatecznie Rada Miejska przyjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej i nadaniu jej statutu.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.