Posiedzenia Rady Gminy Istebna

26 października o godz. 10:00 w salce posiedzeń nr 001 Urzędu Gminy w Istebnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Istebna.

W porządku obrad m.in. analiza i omówienie przedłożonych przez Wójta Gminy Istebna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2021, czy opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna.

Wszystkie materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem: https://istebna.esesja.pl/posiedzenie/2066d9bf-b84b-4

W salce posiedzeń nr 001 Urzędu Gminy w Istebnej 28 października o godz. 14:00 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Istebna.

Informacje dostępne również pod adresem : https://istebna.esesja.pl/posiedzenie/cdd80ca2-0af3-4.

Natalia Makselon
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.