W sprawie rozwiązywania problemów społecznych

Prezydent Bielska Białej trzema zarządzeniami z 20 października br. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne trzech projektów uchwał dotyczących ważnych problemów społecznych i rozwiązywania ich. Konsultacje potrwają do 5 listopada.

Konsultacjami są objęte projekty uchwał:
1. w sprawie Miejskiego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Bielska-Białej na lata 2021-2030,
2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030,-
3. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Wszystkie powyższe konsultacje swoim obszarem obejmują obszar Bielska-Białej, a do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące na terenie Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Konsultacje polegają na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag dotyczących projektów dokumentów w formie pisemnej lub elektronicznej.
Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: politykaspol@um.bielsko.pl oraz pisemnie za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Konsultacje wszystkich trzech projektów uchwał rozpoczęły się 21 października i potrwają do 5 listopada br. Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.