Utrudnienia 66 Rajd Wisły

W dniu 22.10.2021 roku na drogach miasta Wisła rozegrany zostanie odcinek specjalny 66 Rajdu Wisły.

W związku z powyższym w dniu 22.10.2021 w godzinach 17:30 –22:00 zamknięty zostanie ruch drogowy na ulicach: 11 Listopada, Jarzębata, Kamienna (zgodnie z przedstawioną mapą). W dniu 22.10.2021 w godzinach 12:00 – 15:00 odbędzie się zapoznanie z trasą w normalnym ruchu drogowym przez zawodników biorących udział w rajdzie.

Automobilklub Śląski organizator rajdu, gorąco prosi mieszkańców terenów, przez które przebiega trasa odcinka specjalnego o zaplanowanie wyjazdów i przyjazdów oraz podróży w taki sposób, aby uniknąć dróg wyłączonych z ruchu.

Zwracamy się również z apelem o zdrowy rozsądek i zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zmagań załóg biorących udział w rajdzie. Warto również przypomnieć, że po przejeździe samochodu oznaczonego literą „C” pod żadnym pozorem nie wolno przechodzić przez trasę odcinka, a także wychodzić poza strefy wyznaczone taśmami. Dodatkowo nie wolno wjeżdżać na trasę odcinka samochodami, ani innymi środkami transportu, nawet rowerami.

Organizator prosi kibiców, a także osoby mieszkające przy trasie o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt domowych. Ważne jest również respektowanie wszystkich poleceń ludzi czuwających nad bezpiecznym przeprowadzeniem rajdu.

W czasie zamknięcia dróg pamiętajmy o bezpieczeństwie innych. W razie pilnej potrzeby udzielenia pomocy medycznej czy ratunkowej prosimy o skontaktowanie się z najbliższym sędzią stojącym na zabezpieczeniu i poinformowanie go o takiej konieczności.Na starcie odcinka posiadamy odpowiednie służby ratunkowe, które zostaną uruchomione, aby pomóc innym.

W związku z rajdem samochodowym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.