Biegniemy dla Niepodległej

Już po raz 10. w Bielsku-Białej będzie można uczcić odzyskanie niepodległości na sportowo. Klub Sportowy Sprint, Urząd Miejski, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Rada Osiedla Wapienica zapraszają 11 listopada na stadion lekkoatletyczny w Wapienicy przy ul. Jaworzańskiej 120 na biegi z okazji Dnia Niepodległości.

W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. Zgłoszenia dokonywane będą bezpośrednio w dniu biegu, 11 listopada, w godz. 9.30-10.45 na stadionie. Przed biegiem wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. W czasie weryfikacji zawodnicy akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także podpisują oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegu. Udział jest bezpłatny.

Start biegu głównego o godz. 11.00. Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. Zawodnicy startują na dystansie 3 km (trasa terenowa + tartan). Zostaną przeprowadzone także biegi dla dzieci i młodzieży:
10.30 – bieg przedszkolaka 2015 i młodsi (100 m),
10.35 – bieg dla uczniów 2012-2014 (100 m),
10.40 – bieg dla uczniów 2009-2011 (400 m),
10.45 – bieg dla młodzieży 2007-2008 (800 m).

Wszyscy startujący w biegach młodzieżowych są zobowiązanie do stawienia się w biurze zawodów ze zgodą na start podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Przewiduje się medale dla najlepszych.

Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZLA i wymogami sanitarnymi. Organizator zapewnią opiekę medyczną. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Informacji dodatkowych udziela Michał Dębowski – tel. 608671501.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.