Opieka wytchnieniowa na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje, iż przeprowadza rozeznanie w zakresie potrzeb w realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” na rok 2022.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z powyższym informujemy, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 20.10.2021 r.

  • drogą telefoniczną tel. 33 8536 459 wew. 110-114
  • drogą elektroniczną na adres: gops@brenna.org.pl

Bliższe informacje znajdują sie na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl

Gmina Brenna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.