Zmiany w strefie płatnego parkowania

Strefy płatnego parkowania nie wzbudzają wiele sympatii u kierowców, ale to dzięki nim łatwiej znaleźć miejsce do parkowania w ścisłym centrum miasta. 14 października rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały aktualizującej zasady funkcjonowania miejskiej Strefy Płatnego Parkowania. 

Dla podniesienia rotacji w strefie, zaproponowano m.in. zmianę godziny jej funkcjonowania oraz podniesienie wysokości opłat za parkowanie pojazdów.

Pozostające bez zmian od 2015 roku taryfy opłat w strefie płatnego parkowania (SPP) w Bielsku-Białej nie zapewniają już wystarczającej rotacji pojazdów. Kierowcom coraz bardziej opłaca się zostawiać w strefie auta na cały dzień lub dłużej. Takie podejście uniemożliwia zaś innym użytkownikom znalezienie miejsca dla szybkiego załatwienia pilnych spraw w centrum miasta. W ten sposób na znaczeniu traci podstawowy argument utrzymywania strefy płatnego parkowania. Miasto poddaje więc konsultacjom projekt uchwały wprowadzającej szereg zmian.
Podstawowe założenia to: zdynamizowanie częstotliwości wymiany pojazdów parkujących w strefie, poprawienie dostępności wolnych miejsc parkingowych oraz korekta godzin funkcjonowania stref. Wymienione czynniki łączy zasadniczy element – propozycja podniesienia wysokości opłat za parkowanie. Bez niego, jak pokazują przykłady w całym kraju, nie uda się poprawić sytuacji. Bielsko-Biała wpisuje się w ogólnopolski trend, bowiem podwyżki wprowadziła już większość miast, w których funkcjonują podobne rozwiązania. Tylko ostatnio opłaty wzrosły w Bytomiu, Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, Poznaniu, Zielonej Górze, Warszawie, a wcześniej w Krakowie czy Gdańsku.

Co zatem proponuje miasto? Zmienić godziny funkcjonowania stref z obecnych 8.00-16.00 na 8.00-17.00. Proponowana zmiana ma zapewnić mieszkańcom, którzy wykupili stosowny abonament, możliwość znalezienia wolnych miejsc postojowych po godzinie 16.00. Miejsca te najczęściej są zajmowane przez innych użytkowników, korzystających z możliwości darmowego postoju w SPP.
W odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców strefy proponuje się zastosowanie rozwiązania znacznie korzystniejszego niż dotychczasowy abonament mieszkańca –w formie abonamentu obszarowego. Będzie on uprawniał do postoju w obrębie większego rejonu, obejmującego trzy wybrane przez mieszkańca ulice zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu jego miejsca zameldowania. Rozwiązanie to pozwoli na łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca postojowego w strefie. Powyższa propozycja wiąże się jednak ze zmianą opłaty za abonament mieszkańca ze 100 na 150 zł rocznie. Jednocześnie zmianie uległaby cena abonamentu przedsiębiorcy z kwoty 140 zł na 200 zł miesięcznie. 
Zmianą najbardziej uciążliwą, ale za to zwiększającą rotację pojazdów w strefie, jest propozycja zmiany obecnej stawki opłat. Nowa taryfikacja prezentuje się następująco: 2 zł za pierwsze 30 minut postoju, 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju, 4 zł za drugą godzinę, 4,50 zł za trzecią i 3,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.

W ślad za tym, w celu zmotywowania kierowców do wnoszenia opłat za postój w strefie, proponuje się podnieść stawkę opłaty dodatkowej, wymaganej w sytuacji, gdy kierowca z różnych względów nie opłaci parkowania w strefie.  Koszt tej opłaty wyniósłby 150 zł. Jednocześnie proponuje się wprowadzić możliwość zmniejszenia tej kwoty o 50 proc. – tj. do 75 zł. Warunkiem jest uregulowanie jej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Funkcjonujący obecnie w mieście system umożliwia dokonanie opłaty dodatkowej w każdym z parkomatów, tak więc nawet zapominalscy mogą sprawnie uregulować pomniejszoną o połowę opłatę karną bez narażania się na ryzyko postępowania windykacyjnego i konieczności odwiedzania siedziby operatora SPP.

Konsultacje rozpoczynają się 14 października 2021 r. i potrwają do 4 listopada 2021 r. Opinie i uwagi w i ich ramach można zgłaszać poprzez interaktywny formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta… | Urząd Miejski w Bielsku-Białej (bielsko-biala.pl), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl lub pisemnie w biurze Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała w godzinach urzędowania.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.