Policjanci i strażacy wspólnie ćwiczyli prowadzenie działań ratowniczych

Policjanci z Kobiernic razem ze strażakami ochotnikami z kilku sąsiednich gmin wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy na miejscu wypadku oraz współpracy w prowadzeniu działań ratowniczych. Miały one na celu doskonalenie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami oraz wypracowania standardów reagowania w sytuacjach, gdzie każda minuta bywa na wagę złota i trzeba się rozumieć bez zbędnych słów.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez OSP Pisarzowice i OSP Wilamowice, a wzięli w nich udział mundurowi z Komisariatu Policji w Kobiernicach i Posterunku Policji w Kozach oraz strażacy ochotnicy z OSP; w Hecznarowicach, Starej Wsi, Dankowicach, Janowicach, Kozach i bielskiego Hałcnowa. Odbywały się według kilku założonych wcześniej scenariuszy opartych na najczęstszych typach akcji, w jakich strażnicy ochotnicy biorą udział zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Policjanci i strażacy trenowali wspólne prowadzenie działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ratowniczych i poszukiwawczych z uwzględnieniem roli, jakie pełnią poszczególne rodzaje służb. Ratownicy ćwiczyli też zarządzenie wypadkiem masowym według schematu pn. START – jest to system stosowany przez służby ratownicze. Zakłada nadanie każdemu z poszkodowanych określonego priorytetu określającego kolejność udzielania pomocy/ewakuacji.

Takie przedsięwzięcia mają za zadanie doskonalić współpracę pomiędzy służbami porządkowymi. Wypracowane schematy i sposoby reagowania na podobne zagrożenia mogą okazać się bowiem bezcenne, kiedy do podobnej sytuacji doszłoby w rzeczywistości. Współdziałanie służb i poznanie wzajemnych kompetencji jest jednym z kluczowych zagadnień interdyscyplinarnego zarządzania kryzysowego w sytuacjach, gdzie każda minuta bywa na wagę złota i trzeba się rozumieć bez zbędnych słów.

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.