Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej, 13 października 2021 roku w Karczmie Olza w Istebnej Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek wraz z Barbarą Kubas przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Istebna i dyrektor Centrum Usług Wspólnych Danutą Konarzewską wręczyły Nagrody Wójta Gminy Istebna dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gratulacje i serdeczne podziękowania za wkład włożony w działalność placówek – szczególnie w tym niełatwym czasie, pracę z pasją i poświęceniem na rzecz dzieci i młodzieży oraz dobrą współpracę z Organem Prowadzącym Wójt gminy Istebna przekazała dla:

– Danuty Haratyk – Woźniczka – dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej,

– Małgorzaty Galej – trenera klasy sportowej i nauczyciela WF-u w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej,

– Katarzyny Urbaczki – poprzedniej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce,

– Andrzeja Ryłko – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie,

– Doroty Małyjurek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach,

– Moniki Michałek – nauczycielki języka polskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej,

– Anny Dziewior – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu /Zielona Pracownia/,

– Ewy Koźdoń – Waligóry – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach,

– Alicji Kaczmarzyk – vice-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie /Zielona Pracownia/,

– Iwony Legierskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu,

– Magdaleny Marek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce,

– Doroty Kukuczka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce /nieobecna/.

Zaproszenie skierowane zostały także do dyrekcji Przedszkoli Niepublicznych z terenu gminy Istebna, gdzie podziękowania i kwiaty odebrały:

– Siostra przełożona Inviolata, Barbara Skrobisz – Przedszkole Istebna Bucznik,

– Siostra przełożona Rafaela, Barbara Kopeć – Przedszkole w Istebnej Centrum (za kościołem),

– Aneta Karpacka – dyrektor Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce,

– Aleksandra Kubas – dyrektor Przedszkola „Miglanc” w Koniakowie.

Wójt Gminy Istebna składa wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom, katechetom, pedagogom, a także pracownikom administracji i obsługi szkół najserdeczniejsze podziękowania oraz życzenia niesłabnącej pasji w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu i radości wypływającej z uczestnictwa w jego kształceniu zarówno intelektualnym, jak i moralnym. Niechaj ciekawość świata, postępy w nauce i rozwój osobisty Państwa wychowanków będą dla Was nagrodą w tej niełatwej i niezwykle odpowiedzialnej pracy.

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.