Rok akademicki rozpoczęty

Akademia Techniczno-Humanistyczna, obchodząca w tym roku 20-lecie swojego powstania, rozpoczęła 8 października kolejny rok akademicki. Tradycyjnie na inauguracji zjawiło się wielu oficjalnych gości, w tym przedstawiciele władz wszystkich szczebli i wielu uczelni wyższych. Samorząd Bielska-Białej reprezentowali prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ryszka.

– Każda inauguracja nowego roku na ATH jest niezwykle ważna nie tylko dla naszego miasta, ale i całego subregionu. Akademickość miasta to niezwykle ważna cecha i trudno sobie wyobrazić dzisiaj europejskie, dobrze rozwijające się miasto bez ośrodka akademickiego. Uczelnia na trwałe wpisała się w życie miasta i to ona w dużej mierze zasila kadry naszego przemysłu. Współpraca uczelni, przemysłu i samorządu rozwija się bardzo dobrze. Ostatni czas jest niezwykle owocny.  Bielsko-Biała bez ATH nie byłoby na takim poziomie rozwoju, a ścisły związek pomiędzy uczelnią a samorządem dobrze wpływa na obie instytucje – podkreślał prezydent Jarosław Klimaszewski w swoim przemówieniu.

Gospodarz miast wręczył w imieniu prezydenta RP wręczył pracownikom ATH Złote Medale Za Długoletnią Służbę. Odznaczeni nimi zostali Aleksandra Palka-Piskorczyk, Edward Jarco, Bogusław Kocoń i Andrzej Krummel.
Z inicjatywy senator Agnieszki Gorgoń-Komor uczelnia została odznaczona Medalem Orła Białego Senatu RP. Medal został wręczony podczas ceremonii otwarcia roku akademickiego.

Rok akademicki 2021/2022 zainaugurował JM rektor Jacek Nowakowski, tradycyjnym uderzeniem berła rektorskiego. W swoim przemówieniu przypomniał nie tylko ostatnie dzieje uczelni, ale wrócił do początków, gdy akademia nie była jeszcze akademią, lecz filią Politechniki Łódzkiej.

Jak zawsze najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja nowo przyjętych studentów; rotę ślubowania wypowiedzieli także doktoranci podejmujący w tym roku naukę w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej ATH oraz doktorzy, którzy otrzymali stopień naukowy w minionym roku akademickim.
Wykład inaugurujący pt. Połączy nas wrażliwość ekologiczna wygłosiła prof. Anna Węgrzyniak.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.