Odzysk energii dla potrzeb ciepłownictwa w Bielsku-Białej bez przełomu

Fachowcy chwalą pomysł, ekolodzy i część mieszkańców mają wątpliwości – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej nadal budzi emocje.

W Bielsku-Białej rozważa się budowę na obrzeżach miasta, w miejscu byłej elektrociepłowni w bielskiej Wapienicy, instalacji termicznego przekształcania odpadów. Moc przerobowa planowanego bloku energetycznego szacowana jest na ok. 100 000 Mg/rok odpadów dla wartości opałowej odpadów 12 MJ/kg. ITPO służyć będzie zagospodarowaniu odpadów z terenu Bielska-Białej oraz 37 gmin powiatów cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego. Teren ten jest zamieszkały przez około 666 tys. mieszkańców. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 400 mln zł.

5 października w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej odbyła się kolejna debata z ekspertami, ekologami i mieszkańcami (pierwsze tego typu spotkanie w tym samym miejscu miało miejsce 15 lipca br.).

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.