Kolejne umowy w trybie „Mały Grant” podpisane

W Urzędzie Gminy w Istebnej została podpisana kolejna umowa na realizację zadania w ramach tzw. „Małego Grantu” z Prezes Stowarzyszenia „Istebniański Uniwersytet Seniora” Panią Teresą Kamińską oraz Skarbnikiem Panią Grażyną Bura.

Stowarzyszenie „Istebniański Uniwersytet Seniora”

Stowarzyszenie „Istebniański Uniwersytet Seniora” w dniu 27.09.2021 r. złożyło Uproszczoną Ofertę Realizacji Zadania Publicznego pn: „Integracja Seniorów w dobie pandemii COVID-19 – wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Zadanie ma na celu zorganizowanie  w dniach 5-6.09.2021 r. integracyjnej wycieczki dla Seniorów, którzy z powodu obostrzeń wprowadzonych przez COVID-19 ograniczyli swoją działalność w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo. W roku bieżącym zmienił się również cały Zarząd Stowarzyszenia i teraz kiedy już większość z Seniorów jest zaszczepiona, pragną wznowić działalność. By móc na nowo zintegrować członków Stowarzyszenia i zachęcić ich do dalszych spotkań, została zorganizowana 2-dniowa wycieczka połączona z prelekcją z zakresu profilaktyki antyalkoholowej pn: „Szkodliwość spożywania alkoholu i używek przez osoby starsze i szkody zdrowotne tym spowodowane”. Seniorzy pragną znowu razem spędzać czas oraz korzystać z różnego rodzaju zajęć czy warsztatów.

Uzyskana kwota dotacji w wysokości 9 690,00 zł umożliwi sfinansowanie kosztów transportu, noclegu a także usługi przewodnika wycieczki oraz zakupu gadżetów profilaktycznych. Ofertę realizacji zadania publicznego złożono w trybie tzw. ” Małego Grantu”.

Stowarzyszenie Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka

Umowa podpisana z Prezesem Stowarzyszenia „NKS Trójwieś Beskidzka” Panem Kazimierzem Kilian oraz Sekretarzem Panią Anną Kilian.

Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka w dniu 17.09.2021 r. złożył Uproszczoną Ofertę Realizacji Zadania Publicznego pn: „Rodzinne biegówki – alternatywa zdrowego trybu życia dla rodziny”. Jest to cotygodniowy cykl zajęć na nartorolkach i rolkach skierowany do rodzin z dziećmi z terenu Gminy Istebna. Zajęcia organizowane przez trenerów NKS Trójwieś Beskidzka mają na celu poprawę i zwiększenie efektywności fizycznej z zachowaniem wszystkich wytycznych obowiązujących w kraju oraz przeprowadzenie prelekcji i dyskusji dot. zwalczania nałogów. Ostatnie spotkanie będzie podsumowującym oraz kończącym projekt, gdzie będzie wydawany poczęstunek

Uzyskana kwota dotacji w wysokości 10 000,00 zł umożliwi sfinansowanie zakupu sprzętu do biegania (nartorolki, kije i buty), opasek odblaskowych a także usługi gastronomicznej dla uczestników zadania. Ofertę realizacji zadania publicznego złożono w trybie tzw. ” Małego Grantu”.

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.