Już dzisiaj rozpoczyna się Europejskie Forum Przyszłości

Najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata poświęcona będzie I edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP), które odbędzie się w dniach 6-8 października na Stadionie Śląskim. W forum wezmą też przedstawiciele miasta Bielska-Białej.

Organizatorem wydarzenia, pretendującego do miana najważniejszego eventu tego typu w tej części Europy, jest Śląski Fundusz Rozwoju. Forum odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości na stadionie wraz z możliwością udziału zdalnego. Wszystko z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa epidemicznego.

– Europejskie Forum Przyszłości, odbywające się pod patronatem premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego i Komisji Europejskiej to zupełnie nowe i niezwykle ważne wydarzenie w kalendarzu największych imprez społeczno-gospodarczych. Będzie stanowiło płaszczyznę wymiany doświadczeń i opinii na temat kondycji regionu, szans i wyzwań. To gigantyczny panel dyskusyjny, w którym usłyszymy głosy autorytetów niemal z każdej dziedziny gospodarki. W marcu br. województwo śląskie otrzymało od Europejskiego Komitetu Regionów prestiżową nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości za najlepszą strategię w zakresie wsparcia gospodarki i przedsiębiorstw w trudnym okresie walki z pandemią. Nasze województwo do końca dekady ma zmienić swoje oblicze, oderwać się od kreślonego przez lata stereotypu utożsamiania go wyłącznie z przemysłem ciężkim z dominującą rolą górnictwa i hutnictwa. Kluczem jest przyjęta przed rokiem jednogłośnie przez Sejmik strategia Zielone Śląskie 2030. To jej zapisy wyznaczają kierunek zmian. Strategia koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz zielonej transformacji gospodarczej. Województwo śląskie ma przeobrazić się w region w pełni przyjazny środowisku, opierający się na nowoczesnych, proekologicznych technologiach – mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, inicjator wydarzenia.

Przed nami dekada niezwykle dynamicznych przemian, które będą miały wpływ na niemal każdą sferę naszego życia. Naszą ambicją jest stworzenie platformy dla stałego, cyklicznego dialogu z udziałem wybitnych osobistości ze świata polityki, gospodarki i nauki na tematy o istotnym znaczeniu dla Europy, Polski i oczywiście województwa śląskiego. Jakie wyzwania stoją przed Śląskiem w nadchodzącym czasie? Czym jest probiznesowe podejście dla regionu i jak na tym skorzystają przedsiębiorcy, to tylko niektóre z kwestii, które będą poruszane podczas Europejskiego Forum Przyszłości. Strategia województwa zakłada przede wszystkim zmianę charakteru gospodarczego województwa śląskiego. Odejście od przemysłu ciężkiego na rzecz innowacyjnych gałęzi gospodarki i przede wszystkim ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Na tej bazie powinny powstać sektorowe działania wsparcia dla przedsiębiorców i środowisk naukowych, żeby implementować środki do biznesu, bo takie jest dzisiaj główne założenie i taka też jest tendencja w całej Unii Europejskiej. Aktualne doświadczenia, ogólnoświatowa pandemia, zatrzymanie gospodarki czy praca zdalna na szeroką skalę doprowadziły do konieczności wyciągnięcia wniosków i konieczności przygotowania się do nadchodzącej przyszłości. Obecna sytuacja jest doskonałą okazją do zrewidowania poglądów i nowego spojrzenia na najważniejsze aspekty funkcjonowania gospodarek europejskich, również w wymiarze Wspólnoty. Transformacja energetyczna, która pociągnie ogromne zmiany na rynku pracy, nowe technologie cyfrowe zmieniające niemal wszystkie gałęzie gospodarki.

To tylko kilka kwestii, które znajdą odzwierciedlenie w programie wydarzenia.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.