Nabór wniosków o nagrody sportowe za 2020 rok trwa

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2020 rok – na podstawie uchwały Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Brenna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek zawodnika lub opiekuna prawnego.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający osiągnięty w 2020 roku wynik sportowy.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać do Urzędu Gminy Brenna  w terminie od 4 do dnia 15 października 2021 r.

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku w załączniku.

Gmina Brenna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.