Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu gminy Wisła

Zarządzeniem nr WO.120.25.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. Starosta Cieszyński zatwierdził uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gminy Wisła, na okres gospodarczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku, z wyłączeniem działek nr 1190/138, 1190/174, 1221/4, 1217/5, 1204/58, 4010/63, 3582/16, 3582/18, 3582/19, 3552/69, 510/1, 1251/50, 1251/51, 1251/52 obr. Wisła.

W związku z powyższym właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe) proszeni są o odbiór wyciągów z uproszczonego planu urządzenia lasu na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wiśle, w pomieszczeniu za biurem podawczym. Dokumenty można odbierać w dniach od 5 października do 30 grudnia br., w godzinach od 8:00 do 14:00 w każdy wtorek i czwartek (za wyjątkiem 11 listopada br. – dzień wolny od pracy).

W pozostałe dni tygodnia istnieje możliwość odbioru wyciągów z uproszczonego planu urządzenia lasu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 (II piętro, pok. 380) w godzinach pracy Starostwa.

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.