Spotkanie w sprawie ekospalarni

Na cykl spotkań z mieszkańcami dotyczących Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów zaprasza prezydent Bielska-Białej. Najbliższe z takich spotkań odbędzie się 5 października o godzinie 16.00 w Bielskim Centrum Kultury. Kolejne zaplanowano na 16 listopada i 7 grudnia.

Spotkanie 5 października zacznie się o godzinie 16.00 emisją filmu informacyjno-edukacyjnego. Później dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania Katarzyna Kruszka-Pytlik wygłosi prelekcję na temat: Dlaczego w Poznaniu postawiliśmy na odzysk energii dla potrzeb ciepłownictwa? Od 16.30 do 16.45 wieloletnia radna Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Grażyna Nalepa opowie o tym, czy ITPO dla Bielska-Białej to zagrożenie, czy szansa? Od 16.45 do 17.10 stanowiska w sprawie Dlaczego jestem „za”, dlaczego jestem „przeciw” wygłoszą zaproszeni eksperci: Paweł Głuszyński – Towarzystwo na Rzecz Ziemi, dr inż. Piotr Manczarski – Politechnika Warszawska, Julia Rokicka – Partia Zieloni, Wrocław, dr. hab. inż. Sławomir Stelmach – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Piotr Prochot – Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

Od 17.10 do 19.00 zaplanowano debatę – pytania mieszkańców do zaproszonych ekspertów.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.