Powstały cztery tablice z mapą atrakcji pogranicza polsko-słowackiego

W ramach  projektu pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuc i Małej Fatry” realizowanego przez Gminię Istebna wraz z partnerem słowackim -Kysucké Museum w Čadci powstały cztery tablice drewniane z mapą poglądową atrakcji Gminy Istebna oraz Regionu Kysuc i Małej Fatry. Opracowano także ulotkę i 40 stronnicowy folder w języku polskim i słowackim przedstawiający  dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu pogranicza. Folder oraz ulotki są dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury i będą rozdysponowane nieodpłatnie dla mieszkańców i turystów.

Projekt ma na celu promocję wspólnej oferty turystycznej, pokazanie potencjału regionu pogranicza oraz upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych, kulturowych Gminy Istebna, Kysuc i Małej Fatry co wpłynie pozytywnie na rozwój miejscowości po obu stronach granicy. Współpraca transgraniczna, prezentacja muzyki, folkloru i twórczości ludowej przybliży do siebie społeczność lokalną. Ustawienie tablic promujących region, wydanie folderu, ulotki oraz organizacja wspólnych wydarzeń kulturowych, muzycznych zachęci mieszkańców oraz turystów do odwiedzenia ciekawych miejsc zarówno w Gminie Istebna jak i w Regionie Kysuc i Małej Fatry. Łączą nas nie tylko góry. Również tradycyjna kultura, podobna architektura, sposób życia.

Projekt współfinasowany w 79,16% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz 5% z budżetu Państwa. Wkład własny projektu to 15,84% kosztów kwalifikowalnych.

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.