Trwa nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania datacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna,  Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:  od dnia 30 września 2021 r. (zgodnie z regulaminem obowiązuje kolejność wpływu wniosków). Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać na biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna (parter) w godzinach urzędowania, gdzie zostanie odnotowana data i godzina wpływu wniosku oraz nadany numer porządkowy, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

UWAGA! Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia realizacji inwestycji w br. najpóźniej do dnia 30 listopada 2021r. Dotacja nie obejmuje zadań już zrealizowanych (w całości lub w części).

Wnioski:  dostępne na stronie internetowej https://mieszkaniec.brenna.org.pl w zakładce ,,Aktualności”,  https://bip.brenna.org.pl w zakładce „Ochrona środowiska”, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brenna pokój nr 26.

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z  Regulaminem udzielania datacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna – przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Gmina Brenna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.