23. Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2021” za nami

Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Żywcu włączył się do akcji „Sprzątanie Świata”, która w tym roku została opatrzona hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

W dniu 25 września br. w ramach Festiwalu Czyste Beskidy odbył się 23. Zlot Turystyczno -Ekologiczny „Czyste Góry 2021.” Celami Zlotu było: porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny” oraz poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem  oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej. Poprzez to przedsięwzięcie powiat żywiecki apelował do mieszkańców, a przede wszystkim do młodego pokolenia, o szanowanie środowiska naturalnego. W tym roku w Zlocie wzięło udział blisko 600 osób.

Uczestnicy Zlotu mieli do wyboru 4 trasy prowadzące do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Soblówce. Młodzi ekolodzy pod opieką nauczycieli i wychowawców szkół powiatu żywieckiego uporządkowali szlaki górskie, z których zebrali kilkadziesiąt worków odpadów, plastikowych butelek i śmieci, które zapełniły znacznych rozmiarów kontener.

W gościnnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Soblówce, będącym jednocześnie współorganizatorem imprezy, uczestnicy otrzymali gorący posiłek i po krótkim odpoczynku wzięli udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatora.

Ponadto każdy z uczestników Zlotu otrzymał upominek oraz wodę ufundowane przez firmę Żywiec Zdrój, a także upominki zakupione ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych.

Tradycyjnie zostały także wyróżnione szkoły, które zebrały najwięcej śmieci. Laureacii uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe:

I miejsce: Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Żywcu

II miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żywcu

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Czernichowie

IV miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

V miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jeleśni.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa i konieczność zachowania dystansu społecznego organizator przewidział zajęcia, które odbyły się w mniejszych grupach.

Wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością znaleźli się: Władysława Salachna – Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły, Jolanta Kołodziej – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach oraz Bogusław Sroka – Prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Bielsku Białej.

Starostwo Powiatowe w Żywcu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.