Posterunek Policji w Istebnej informuje

„Zadanie Priorytetowe” prowadzone przez dzielnicowego poszczególnych miejscowości na terenie gminy Istebna.

Na terenie wsi Istebna odnotowano zwiększoną ilość zdarzeń drogowych w ilości 27 w tym 4 wypadki. Do zaistniałych sytuacji dochodziło zarówno na drogach publicznych, jak również na parkingach i placach. Problem zgłaszany przez mieszkańców wsi Istebna, jako uczestników ruchu drogowego powoduje utrudnienia w ruchu drogowym oraz niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli. Biorąc pod uwagę niewłaściwe zachowania pieszych, kierujących pojazdami oraz infrastrukturę drogową w kontekście zaistniałych zdarzeń do ich przyczyn zaliczymy między innymi; nieuwagę kierujących, pośpiech, zmęczenie kierowców, przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych oraz nieoznakowanie lub niewłaściwe poziome oznakowanie parkingów na których dochodzi do sytuacji z udziałem wymienionych. Mając na uwadze przeprowadzone ustalenia oraz realność przedstawionego problemu w celu jego zminimalizowania podejmowane będą działania profilaktyczne wśród tutejszej społeczności, mające uświadomić konsekwencje nieprawidłowych zachowań, jakie niesie za sobą nieprawidłowe uczestniczenie  w ruchu kołowym lub pieszym na drodze publicznej oraz poza nią.

Na terenie miejscowości Koniaków realizowane będzie zadanie polegające na zmniejszeniu ogólnej ilości interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu, a także podniesie świadomości jak alkohol negatywnie wpływa na wszystkie apekty naszego życia. Zarówno te zdrowotne, o których prawdopodobnie słyszał już każdy z nas ale także te społeczne. Nadużywanie alkoholu jest głównym powodem interwencji domowych, po przeprowadzeniu analizy zdarzeń ponad 60% wszystkich interwencji domowych wszczyna nietrzeźwy członek rodziny. Alkohol wpływa na naszą rodzinę, pracę i nasze zachowanie, jest główną przyczyną kłótni i problemów w domu jak również przyczyną utraty zatrudnienia i prawa jazdy.

Na terenie Jaworzynki odnotowano natomiast zwiększoną ilość zdarzeń związanych z zakłóceniem ładu i porządku publicznego a także zakłócenia ciszy nocnej. Do zdarzeń tych dochodzi na ternie całej miejscowości natomiast najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w rejonie Trójstyku, Trzycatka oraz miejsc gdzie prowadzona jest działalność związana z wynajmem kwater i miejsc grupowania się młodzieży.  Mając powyższe na uwadze wdrożone zostanie działanie priorytetowe polegające na zmniejszniu o 30% zdarzeń związanych z wykroczeniem z art. 51 kodeksu wykroczeń poprzez reagowanie na wszystkie tego typu zdarzenia, sankcje karne ale także i działania o charakterze prewencyjnym.

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.