Hotel Aries zasłużony dla turystyki

28 września uroczyście obchodzono w województwie śląskim Światowy Dzień Turystyki. Tym razem spotkanie zorganizowano w Klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.

Podczas uroczystości wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2021. W ten sposób samorząd województwa wyróżnia osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe atrakcje, zachęcając tym samym do przyjazdu do województwa śląskiego. Nagrody wręczone zostały w czterech kategoriach:

  • Osobowość turystyczna roku
  • Działalność społeczna
  • Działalność biznesowa
  • Przedsięwzięcie turystyczne roku 

W kategorii działalności bizesowej wyróżnienie główne otrzymał Aries Hotel & Spa Wisła! W uzasadnieniu czytamy:

„Aries Hotel&Spa Wisła ma bogatą historię. Znajduje się w obiekcie, w którym przed laty działało schronisko PTTK Dom Turysty „Nad Zaporą” w Wiśle. Przez lata niedofinansowany Dom Turysty zaczął podupadać, aż przejął go nowy inwestor, który tchnął w budynek nowe życie. Projektanci zaproponowali, by wnętrze było przyjemne w odbiorze i wpływało na budowanie przyjaznej atmosfery. W sumie dla gości przygotowano 89 pokoi. Wielu turystów przebywających w Wiśle z uznaniem patrzy, jak obiekt się zmienił i odzyskał dawny blask. Wiąże się z nim wiele wspomnień i sentymentu do dawnej Wisły, a zarazem podziw, że wreszcie budynek przestał straszyć i znów może gościć turystów”.

„Mówiąc o turystyce, pierwsze o czym myślimy, to organizowanie czasu wolnego, wyjazdy, możliwość spędzenia czasu z rodziną w urokliwym miejscu, gdzieś daleko poza miejskim zgiełkiem. Jednak samo pojęcie turystyki, jej znaczenie sięga znacznie dalej, poza przyjętą definicję. Pamiętajmy, że jest to branża, która według szacunków wytwarza ponad 6 procent polskiego PKB. To jednocześnie setki tysięcy miejsc pracy w tym właśnie sektorze. Wspieranie turystyki jest więc istotne zarówno dla interesu ogólnokrajowego, jak i pojedynczych podmiotów i jednostek. Tegoroczny Światowy Dzień Turystyki można uznać za szczególny. Pamiętamy, jaki pod kątem podróży ze względu na pandemię był rok ubiegły. Branża turystyczna, nie tylko w Polsce, ale niemal przecież w całej Unii Europejskiej znalazła się w niezwykle trudnym położeniu” – powiedział podczas uroczystości wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Uroczystość to święto wszystkich ludzi turystyki, pracowników administracji, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich, dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Światowy Dzień Turystyki jest obchodzony rokrocznie, został ustanowiony w 1979 r. przez Światową Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki. Po raz pierwszy obchodzono go w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki do zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Odtąd co roku ma on własne hasło. W roku bieżącym brzmi ono „Turystyka sprzyjająca włączeniu społecznemu”. Celem Dnia jest podnoszenie świadomości co do roli turystyki w społeczności międzynarodowej i pokazanie, jak wpływa ona na wartości społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze na świecie.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki zorganizowano w Sali Papieskiej Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Wybór Jasnej Góry wiąże się z powstaniem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – wspólnej inicjatywy o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów i Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego. Szlak już niedługo będzie uniwersalnym pod względem dostępności – dostosowanym zarówno do pieszych, jak i zmotoryzowanych i rowerzystów z opisem miejsc, kwerendą historyczną, a nawet info-kioskami. Do projektu, obok klasztoru na Jasnej Górze, wpisano także dwie inne perły kultury paulińskiej w regionie – klasztor wraz z Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie oraz klasztor z parafialnym kościołem pw. św. Barbary w Częstochowie.

Podczas imprezy wręczono także nominacje Śląskiej Organizacji Turystycznej do certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.