Uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego fragmentu drogi gminnej Zaolzie etap II

Wczoraj, w dolinie rzeki Olzy miało miejsce uroczyste otwarcie nowo rozbudowanego fragmentu drogi gminnej Zaolzie realizowanego w ramach zadania : Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap II w ramach „ Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II ”.

Uroczystego otwarcia przecięcia wstęgi dokonali Łucja Michałek wójt gminy Istebna – gospodarz uroczystości, Andrzej Kudełka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Witold Bembenek Dyrektor oddziału Katowice, firmy Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. , Barbara Bielesz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Istebna.

Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele wykonawców: Tomasz Wrzosek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Radosław Menett Projektant reprezentujący firmę Drog Men. Z-ca wójta gminy Istebna Łukasz Małysz, pracownicy referatu Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Istebna, Roman Cieślar właściciel Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń Istebna, który jako przedstawiciel branży turystycznej wręczył wójt gminy kwiaty jako podziękowanie za zaangażowanie w realizację potrzebnej inwestycji.

Dzięki staraniom wójt gminy Istebna Łucji Michałek realizacja inwestycji stała się faktem a była możliwa dzięki pozyskanym przez gminę Istebna środkom rządowym w postaci 75% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pokrycia wkładu własnego z Funduszu Inwestycji Lokalnych co daje prawie 100 % realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych.

Wartość realizowanej inwestycji wynosi 7 900 955,29 zł. z czego 5 400 922,65 zł. stanowi dofinansowanie z Funduszu dróg Samorządowych zaś, 2 411 877,00 zł. z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Długość rozbudowy drogi wynosi 848 metrów.

Zakres prac obejmował:

– wykonanie nowej konstrukcji drogi o długości 848 metrów,

– rozbudowę jezdni do stałej szerokości 6 m.,

– budowę chodnika o szerokości 2 m.,

– budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2 m.;

– budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych w granicach pasa drogowego,- przebudowę przepustów drogowych,

– budowę kanalizacji sanitarnej,

– budowę kanału technologicznego,

– budowę kanalizacji przeciwdeszczowej oraz oświetlenia ulicznego, łącznie 38 punktów świetlnych,

– przebudowę obiektu mostowego na potoku Połomity Małe.

Inwestycja będzie służyła poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników  dróg ( pieszych i rowerzystów), podniesieniu standardów technicznych dróg publicznych oraz poprawie komunikacji z drogą wyższej kategorii. Droga Zaolzie stanowi także dojazd do licznych obiektów noclegowych, do dwóch dużych obiektów narciarskich „ Kompleks Zagroń ” i  „Złoty Groń” w Istebnej oraz prowadzi na szlaki turystyczne w kierunku Stecówki i Baraniej Góry. Rozbudowa drogi wraz z przyległą infrastrukturą wpłynie pozytywnie na walor turystyczny gminy oraz ułatwi mieszkańcom i turystom komunikację.

Gmina Istebna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.