Wrześniowi jubilaci w USC

7 i 23 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej kolejni małżonkowie świętujący rocznicę swojego małżeństwa odebrali medal, kwiaty i gratulacje.

7 września gratulacje za wspólnie przeżyte 60 lat odebrali Anna i Edward Markowie oraz Zofia i Marian Skoczylasowie. 70 lat wspólnego życia obchodzili Salomea i Franciszek Maochwiejowie. Ze względu na przepisy sanitarne pary odbierały gratulacje indywidualnie w Urzędzie Stanu Cywilnego.

23 września gratulacje i medale przyznane na tę okoliczność przez prezydenta RP otrzymali: Janina i Józef Antosowie, Anna i Zdzisław Balcerzakowie, Jadwiga i Janusz Baradziejowie, Krystyna i Stefan Bieńkowie, Halina i Józef Galejowie, Helena i Ryszard Gałuszkowie, Maria i Władysław Gibasowie, Bożena i Zbigniew Gierulowie, Stanisława Długosz-Kręcichowst i Józef Kręcichwost, Wiesława i Andrzej Kubiczkowie, Weronika i Zbigniew Lejawkowie, Irena i Ludwik Małyszowie, Teresa i Jacek Miodońscy, Krystyna i Bogumił Mrózkowie, Krystyna i Zenon Myczkowie, Wanda i Jan Okrzesikowie, Anna i Cezary Owerkowiczowie, Maria i Bogusław Solarscy, Eryka i Józef Stankowie, Zofia i Eugeniusz Tycowie. 60 lat wspólnego życia obchodzili Krystyna i Erwin Gańczarczykowie, Stanisława i Edward Grelowie, Maria i Piotr Sowizdrzałowie, a 65-lecie pożycia świętowali Anna i Edward Hańderkowie.

Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypomina, że pary zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, których 50. rocznica ślubu przypada do końca lutego 2022 roku, mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego. Jubileusz można zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr 33 4701213, 33 4701211. Zgłoszenie jubileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej do nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.