Konsultacje społeczne trwają

Od 27 września do 11 października będą trwały w Bielsku-Białej konsultacje społeczne dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent Jarosław Klimaszewski zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej z  25 sierpnia 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej, właściciele nieruchomości położonych w mieście, Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje pozarządowe, prowadzące na terenie miasta działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.Uprawnione podmioty będą składać swoje opinie i uwagi na objęty konsultacjami temat w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać:

– poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bielsko-biala.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje-um@um.bielsko-biala.pl  

– pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy przy pl. Ratuszowym6, stanowisko nr 2.

Konsultacje rozpoczną się 27 września i będą trwały do 11 października 2021 r.

Wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji będzie udzielał Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Zarządzenie o konsultacjach zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w tym w zakładce konsultacjom społecznym, a także w Magazynie Samorządowym W Bielsku-Białej (wersja on-line).

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.