Rusza dofinansowanie do pieców

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła oraz  uchwał: nr XIV/221/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020r., nr XXV/357/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 oraz nr  XXVII/395/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2021r. zmieniających uchwałę nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018r. rozpoczyna nabór wniosków na udzielenie dofinansowania dla inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021. 

Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin udzielenia dotacji ze środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła”.

Uchwałę można pobrać ze strony internetowej http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWisle/document/468912/Uchwa%C5%82a.

Formularz wniosku będzie dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od dnia 21 września  2021 roku. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie: od 22 do 29 września 2021 roku

UWAGA!

Dotacja dotyczy kotłów gazowych, na drewno i pellet. Starym źródłem ciepła może być jedynie niskowydajny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe.

W związku z tym, że jest to nabór uzupełniający pula środków przeznaczonych na dotację w 2021 roku jest ograniczona. Termin realizacji wymiany kotła to 15 listopada 2021 roku bez możliwości przedłużenia.

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.